วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

เดือนกุมภาพันธ์

1/02/53
ติดสติกเกอร์ ข้ความ ขยะติดเชื้อ/ขยะทั่วไป

2/02/53
- เขียนป้ายผ้า
- ติดตังเครื่องฉาย LCD โน๊ตบุ๊ค ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

3/02/53
ถ่ายรูปนอกสถานที่ ร.ร.บางลี่

4/02/53
ตัดตัวอักษร เพื่อนำไปใช้ติดที่ห้องประชุม

5/02/53
ถ่ายรูปนอกสถานที่ ร.ร.วัดน้ำพุ

8/02/53
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ OR ตา

10/02/53
- พิมพ์งานเกี่ยวกับหนังสือ ราชการ
- ตัดกล่องใส่ตัวอักษร

11/02/53
- ติดตั้งเครื่องฉาย LCD ตึกกาญจนา
- Scan หนังสือโรงพยาบาลราชบุรี 2 เล่ม

12/02/53
- ติดตั้งเครื่องฉาย LCD
- ติดตัวอักษร
- ทำกล่องใส่เอกสาร

13/02/53
- พิมพ์งาน
- Scan รูป

16/02/53
ตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

17/02/53
ร่างป้ายผ้า

18/02/53
- ลงสีการ์ตูนป้ายผ้า
- ออกหน่วย ที่ศูนย์สายใย

19/02/53
ตั้งเครื่องฉาย LCD

22/02/53
- ตรวจตัวอักษร
- ใส่ปก CD

23/02/53
ติดสติกเกอร์แนพลาสวูด
ข้อความ ทางหนีไฟ/ กดกริ่งเรียกพยาบาล

24/02/53
- พิมพ์งาน
- เขียนสมุดบันทึก

25/02/53
ร่างป้ายผ้า

26/02/53
ร่างป้าผ้า (ต่อ)
- หาความรู้เพิ่มเติม

เดือนมกราคม

4/01/53
ตัดสติกเกอร์

5/01/53

ถ่ายรูปศุนย์ไข้เลือดออก รพ.ราชบุรี

6/01/53

พี่ปัญญาสอนการตัดสติกเกอร์ ด้วยโปรแกรม Cover Draw

7/01/53

ติดตัวอักษร ณ ห้องประชุม 1
- ทาสีโฟม
- ติดสติกเกอร์กระจกห้องคลอด

8/01/53
ติดสติกเกอร์กระจก ห้องคลอด (ต่อ)
* ต้องฉีดน้ำกระจกก่อน (น้ำยาเช็ดกระจก) และฉีดน้ำยาที่สติกเกอร์เพื่อกันเวลาติดสติกเกอร์ผิดสามารถขยับได้ โดยลอกออกง่ายและสติกเกอร์ไม่เสีย
11/01/53
ส่งงานพี่ปัญญา เรื่องโรคภูมิแพ้
* ให้ปรับเนื้อหา และใช้พื้นหลังเป็นสีเดียวกันทั้งหมดพร้อมทั้งแบบตัวอักษร
12/01/53
- ติดตัวอักษรห้องประชุม 1
- ร่างป้ายผ้า "หัวใจเดียวกัน"
13/01/53
- ติดสติกเกอร์
- ร่างป้ายผ้า (แก้ไข)
* แก้ไข เนื่องจากการวัดเส้นเบี้ยว ทำให้ตัวอักษรที่ร่างเกิดเบี้ยว จึงต้องทำการปรับแก้ ซึ่งเป็นการช่วยให้งานออกมามีคุณภาพ
15/01/53
ถ่ายรูปนอกสถานที่ ร.ร.วัดท้ายเมือง
18/01/53
ติดตัวอักษร ณ ห้องประชุม 1
* การติดตัวอักษรจะติดจากกึ่งกลางก่อน โดยจะต้องเขียนจ้อความที่จะติด และนับตัวอัษรว่าตัวใดอยู่ตรงกรึ่งกลาง
* เหตุผล เนื่องจาก หากกะเกณฑ์ด้วยสายตาหรือเริ่มติกจากหน้าหรือหลังก่อนจะทำให้ไม่กึ่งกลางและการเว้นระยะหน้าหลังไม่สมดุล ทำให้เสียเวลาแก้ไข
19/01/53
ออกแบบและตัดสติกเกอร์
* ข้อเสียและอุปสรรค = บางครั้งยังไม่ชำนาญกับการใชโปรแกรม Covel Draw จึงทำให้งานเสร็จช้า และออกมาไม่ได้มาตราฐาน ถ้าไม่ได้ทำบ่อยๆอาจทำให้ลืมและไม่สามารถทำได้
20/01/53
ถ่ายรูป ปริ้นบัตร ศูนย์ไข้เลือดออก
21/01/53
ตัดนามบัตรเลือกตั้งสหกรณ์
22/01/53
ถ่ายรูปนอกสถานที่ ร.ร.วัดแคทราย
25/01/53
- แก้ไขงานพี่ปัญญา
* เนื่องจากทำการ Save งาน โดยไม่ได้ใช้นามสกุล JPG จึงทำให้ Flie งานมีความใหญ่เกิน จึงต้องปรับเปลี่ยนนามสกุลใหม่ และตรวจสอบคำผิด ตกหล่น
- ติดบอร์ดนันทนาการ เรื่อง ศิลปะบำบัด
26/01/53
ทำกรอบรูปทำเนียบรุ่นผู้บริการ
*กรอบรูปทำจากพลาสวูด สีน้ำเงิน ซึ่งจะมีความคงทนเหมาะกับงานที่ ดูสง่า มั่นคง และใช้ได้นาน
27/01/53
ถ่ายรูปที่ศูนย์ไข้เลือดออก
28/01/53
- ทำกรอบรูปผู้บริหารเพิ่ม
- เขียนป้าย ขัอความ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2553
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
29/01/53
ถ่ายรูปที่ศูนย์ไข้เลือดออก25/11/52
งานที่รับมอบหมาย
ร่างป้ายผ้ากีฬา = ขนาด 300x100 เมตร เป็นป้ายผ้าขนาดใหญ่ต้องนำผ้ามาเย็บต่อกัน ร่างป้ายผ้าพื้นนี้ ที่ห้องประชุม 1 ซึ่งจะต้องขึงผ้าที่ละส่วนและหาจุดที่พอเหมาะในการตั้งเครื่องฉายที่เมื่อฉายแผ่นใสพอดี พอเหมาะกับผ้า และตั้งฉาก

26/11/52
งานที่ได้รับมอบหมาย
ถ่ายรูปนอกสถานที ร.ร. ท.1 เป็นการถ่ายรูปทำบัตร การปริ้นบัตรจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป

27/11/52
งานที่รับมอบหมาย
เขียนป้าผ้าวันเอดส์โลก (ต่อ)

30/11/52
งานที่รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า
- เขียนป้ายผ้ากีฬาเปตองและว่ายน้ำ

การร่าง และ การเขียน แตกต่างกัน คือ
* การร่าง คือ การฉายแผ่นใส (ซึ่งเป็นแบบ) ไปยังพื้นผ้าที่ขึงไว้โดยใช้ดินสอวัดเส้นและร่างตามแบบ
* การเขียน คือ การใช้พู่กันและสีเขียนตามตัวอักษรที่ร่างไว้
การร่างตัวอักษรก่อนจะช่วยลดข้อผิดพลาดและการตกหล่นของตัวอักษร
12/11/52

งานที่ได้รับมอบหมาย
ถ่ายรูปนอกสถานที่ "งานมหกรรมแพทย์แผนไทย" ณ ตลาดกอบกุล

ข้อดี = ช่วยแนะการฝึกถ่ายรูปสถานที่จริง ควรวางตัวปรับตัวอย่างไร ความกล้าที่จะเข้าไปถ่ายรูป มุมมองในการจับภาพที่จะสามารถนำไปใช้

อุปสรรค = ความตัวเล็ก หรือตัวเตี้ย ทำให้เป็นปัญหาที่คิดว่า จะถ่ายภาพออกมาไม่ดี จนบางครั้งหมดความมั่นใจในการถ่าย และรู้สึกเกร็ง ไม่กล้าถ่ายในงานใหญ่ คนมากๆ
ในการออกถ่ายรูปนอกสถานที่ ครั้งนี้ จะมีพี่ที่หน่วยงาน จะคอบช่วยสอนในการถ่าย เช่น จะต้องเริ่มถ่ายจากป้ายงาน การลงทะเบียน พิธีเปิด ภาพรวมของงาน บรรยากาศรอบๆ และบุคคลสำคัญ คือผอ.โรงพยาบาล ซึ่งทำให้การถ่ายภาพที่เราต้องถ่ายดูแคบลง มีจุดหมายมากขึ้น

ในการถ่ายรูปนอกสถานที่ครั้งนี้ มีพี่จากหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมและดูแลให้คำแนะนำการถ่ายภาพครั้งนี้ ซึ่งจะคอยบอกว่า ควรถ่ายยังงัยเริ่มจากอะไร เช่น งานครั้งนี้ จะเริ่มถ่ายที่ป้ายชื่องาน สถานที่ การลงทะเทียน พิธีเปิด กิจกรรมต่างๆ ภาพบรรยากาศโดยรวมและภาพเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ คือ ผอ.โรงบาลราชบุรี ซึ่งช่วยให้การถ่ายภาพมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น


13/11/52
งานที่ได้รับมอบหมาย
เขียนป้ายผ้า (ต่อจากเพื่อน)

17/11/52

งานที่ได้รับมอบหมาย

ติดสติกเกอร์บอกทาง OPD

* กระบวนการ ติดสติกเกอร์ลงบนกระดาษพลาสวูด ควรฉีดน้ำเช็ดกระจกลงบนกระดานพลาสวูด และสติกเกอร์ที่ลอกออกมา เพื่อเวลาติดผิด หรือมีการติดเบี้ยวสามารถลองออกได้และใช้ยางปาด ปาดน้ำและอากาศออก จนไม่มีน้ำขุงอยู่หรือมีลอยโป่ง

ข้อดี = กระดาษพลาสวูดเป็นอุปกรณ์ที่คงทน สามารถใช้ได้นาน เหมาะกับงานที่ต้องการความคงทน

ข้อเสีย และอุปสรรค = กระดานพลาสวูดอย่างหนาจะมีความแข็งมาก ถ้าใช้มีดคัตเตอร์ที่ไท่คมและกดไม้บรรทัดไม่แน่นพอจะทะให้กริดกระดานพลาสวูดเบี้ยว

ดูการถ่ายรูปผู้ป่วย = ดูการถ่ายรูปผู้ป่วยแผลกดทับ แผลกดทับเกิดจากผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องนอนอยู่ในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆ ก็จะเกิดแผล

ข้อดี = ได้เห็นมุมการถ่ายรูปที่กว้างขึ้น จากการถ่ายรูปห้องประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ได้เห็นวิธีการวัดแผลซึ่งมีความลึกและกว้างของแผล ซึ่งในการถ่ายจะต้องถ่ายให้ชัดเจน เพื่อหมอจะนำรูปที่ได้ไปวิจัย

18/11/52

ถ่ายรูปนอกสถานที่หน่วยงานไข้เลือดออก

19/11/52

รับการสอนวิธีการไลน์แผ่น CD แบบไม่มีโปรแกรม Nero

20/11/52

งานที่รับมอบหมาย

เลือกรูปที่ถ่ายจากศูนย์ไข้เลือดออก

ซึ่งจะนำรูปที่ถ่ายมาทำการ Crop และทำการปรับแต่งแสง เพื่อนำไปใช้

23/11/52

งานที่รับมอบหมาย

แกะสติกเกอร์, ตัดใบสติกเกอร์ติดของที่ระลึก

24/11/52

งานที่รับมอบหมาย

ติดสติกเกอร์ป้ายกีฬา


วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา


งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา


ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมงานพัฒนาคุณภาพทางวิชาการด้านสาธารณสุขและประสานสัมพันธ์ แก่หน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกโรงพยาบาล

เป้าหมาย
1. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งงานตรงตามแผนพัฒนาบุคลากร ของฝ่าย/กลุ่มงาน
2. ฝ่าย/กลุ่มงาน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล
3. ผู้ขอรับบริการได้รับผลงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

พันธกิจ
ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางวิชาการ การวิจัย การนำเสนอที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการผลิตสื่อและการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในระดับเขต

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต และให้บริการสื่อเพื่อสนับสนุนการศึกษา การประชาสัมพันธ์ การวิจัยและเผยแพร่ทางวิชาการทั้งในและนอกโรงพยาบาลโดยเน้นด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นสำคัญ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก

เจตจำนง/ความหมาย
ผลิตสื่อและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนุบสนุนการศึกษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

เป้าหมาย
ผู้ขอรับบริการได้รับผลงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

ขอบเขตบริการ ให้บริการ
1. งานถ่ายภาพทางการแพทย์ ถ่ายภาพเพื่อเก็บรวบรวมศึกษาลักษณะ case ที่น่าสนใจหรือติดตามอาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบระยะเวลาที่ทำการรักษา หรือเพื่อนำลงพิมพ์ในวารสารเผยแพร่ทางวิชาการ รวมทั้งถ่ายภาพกิจกรรมการบริการของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนโยยให้บริการดังนี้
1.1 General Photography เป็นการถ่ายภาพกิจกรรมการให้บริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุขที่ใช้เพียงความรู้ทางการถ่ายภาพทั่วไป เท่านั้นเช่น การถ่ายภาพการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การถ่ายภาพในชุมชน
1.2 Special Medical Photography เป็นการถ่ายภาพกิจกรรมทางการแพทย์ที่ต้องการประยุกต์ความรู้ทางด้านการแพทย์ในการถ่ายทำ เช่น การถ่ายภาพการผ่าตัดต่างๆการถ่ายภาพผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์ การถ่ายฟิล์ม x-ray ฯลฯ
2. งานศิลปะ/ออกแบบกราฟฟิค การออกแบบภาพให้มีความสวยงามและถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะนำออกเผยแพร่ ให้สามารถสื่อความหมายต่อการเข้าใจได้ง่าย และนำติดตาม เช่น โปสเตอร์ ป้ายผ้า ป้ายคัดเอ้าท์ ประดิษตัวกักษรเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆรวมทั้งออกแบบและจัดทำเอกสาร วารสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ และการออกแบบเพื่อการจัดนิทรรศการ
3. งานนำเสนอและมัลติมีเดีย การผลิตสื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ อาทิ สื่อมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งการออกแบบหน้าเว็บไซต์ ฯลฯ
4. งานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นงานที่เกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก การเตรียมพร้อม โสตทัศนูปกรณ์ให้พอเพียงและเหมาะสมกับการใช้เพื่อนำเสนอ หรือการบรรยายรวมทั้งควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาที่ถูกต้อง รวมถึงการควบคุม ดูแลอุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องประชุม
5. งานโสตทัศน์ศึกษา โดยการจัดทำหรือช่วยจัดทำบมบรรยาย การบันทึกเสียง การบันทึกเทปโทรทัศน์และตัดต่อวีดิทัศน์ การอัดสำเนารวมถึงการถ่ายทอดโทรศัศน์วงจรปิดเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันะข้อมูลข่าวสารวิชาการทางการแพทย์ และนันทนาการ

บุคลากร ปฏิบัติการงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

ประกอบด้วย

ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ 1 คน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 3 คน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 คน
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 2 คน (ลูกจ้างชั่วคราว)

ช่างศิลป์ 1 คน (ลูกจ้างชั่วคราว)


รวม 9 คน

เหตุผลที่เลือกฝึกงาน หน่วยงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลราชบุรี

จากการฝึกทดลองปฏิบัติงาน 3 อาทิตย์ มีความรู้สึกว่า หน่วยงานนี้มีความน่าสนใจในการใช้กราฟิกมือ คือการเขียนป้ายผ้า ซึ่งดิฉันเป็นคนไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ และชอบงานที่เขียนด้วยมือ จึงเร่งเห็นว่าน่าจะได้ความรู้จากที่หน่วยงานแห่งนี้เพิ่ม จึงเลือกมาฝึกอีกครั้ง และจะเป็นการช่วยต่อยอดในการหางานทำต่อไปของดิฉันด้วย