วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

เดือนกุมภาพันธ์

1/02/53
ติดสติกเกอร์ ข้ความ ขยะติดเชื้อ/ขยะทั่วไป

2/02/53
- เขียนป้ายผ้า
- ติดตังเครื่องฉาย LCD โน๊ตบุ๊ค ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

3/02/53
ถ่ายรูปนอกสถานที่ ร.ร.บางลี่

4/02/53
ตัดตัวอักษร เพื่อนำไปใช้ติดที่ห้องประชุม

5/02/53
ถ่ายรูปนอกสถานที่ ร.ร.วัดน้ำพุ

8/02/53
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ OR ตา

10/02/53
- พิมพ์งานเกี่ยวกับหนังสือ ราชการ
- ตัดกล่องใส่ตัวอักษร

11/02/53
- ติดตั้งเครื่องฉาย LCD ตึกกาญจนา
- Scan หนังสือโรงพยาบาลราชบุรี 2 เล่ม

12/02/53
- ติดตั้งเครื่องฉาย LCD
- ติดตัวอักษร
- ทำกล่องใส่เอกสาร

13/02/53
- พิมพ์งาน
- Scan รูป

16/02/53
ตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

17/02/53
ร่างป้ายผ้า

18/02/53
- ลงสีการ์ตูนป้ายผ้า
- ออกหน่วย ที่ศูนย์สายใย

19/02/53
ตั้งเครื่องฉาย LCD

22/02/53
- ตรวจตัวอักษร
- ใส่ปก CD

23/02/53
ติดสติกเกอร์แนพลาสวูด
ข้อความ ทางหนีไฟ/ กดกริ่งเรียกพยาบาล

24/02/53
- พิมพ์งาน
- เขียนสมุดบันทึก

25/02/53
ร่างป้ายผ้า

26/02/53
ร่างป้าผ้า (ต่อ)
- หาความรู้เพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น