วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

เดือนมกราคม

4/01/53
ตัดสติกเกอร์

5/01/53

ถ่ายรูปศุนย์ไข้เลือดออก รพ.ราชบุรี

6/01/53

พี่ปัญญาสอนการตัดสติกเกอร์ ด้วยโปรแกรม Cover Draw

7/01/53

ติดตัวอักษร ณ ห้องประชุม 1
- ทาสีโฟม
- ติดสติกเกอร์กระจกห้องคลอด

8/01/53
ติดสติกเกอร์กระจก ห้องคลอด (ต่อ)
* ต้องฉีดน้ำกระจกก่อน (น้ำยาเช็ดกระจก) และฉีดน้ำยาที่สติกเกอร์เพื่อกันเวลาติดสติกเกอร์ผิดสามารถขยับได้ โดยลอกออกง่ายและสติกเกอร์ไม่เสีย
11/01/53
ส่งงานพี่ปัญญา เรื่องโรคภูมิแพ้
* ให้ปรับเนื้อหา และใช้พื้นหลังเป็นสีเดียวกันทั้งหมดพร้อมทั้งแบบตัวอักษร
12/01/53
- ติดตัวอักษรห้องประชุม 1
- ร่างป้ายผ้า "หัวใจเดียวกัน"
13/01/53
- ติดสติกเกอร์
- ร่างป้ายผ้า (แก้ไข)
* แก้ไข เนื่องจากการวัดเส้นเบี้ยว ทำให้ตัวอักษรที่ร่างเกิดเบี้ยว จึงต้องทำการปรับแก้ ซึ่งเป็นการช่วยให้งานออกมามีคุณภาพ
15/01/53
ถ่ายรูปนอกสถานที่ ร.ร.วัดท้ายเมือง
18/01/53
ติดตัวอักษร ณ ห้องประชุม 1
* การติดตัวอักษรจะติดจากกึ่งกลางก่อน โดยจะต้องเขียนจ้อความที่จะติด และนับตัวอัษรว่าตัวใดอยู่ตรงกรึ่งกลาง
* เหตุผล เนื่องจาก หากกะเกณฑ์ด้วยสายตาหรือเริ่มติกจากหน้าหรือหลังก่อนจะทำให้ไม่กึ่งกลางและการเว้นระยะหน้าหลังไม่สมดุล ทำให้เสียเวลาแก้ไข
19/01/53
ออกแบบและตัดสติกเกอร์
* ข้อเสียและอุปสรรค = บางครั้งยังไม่ชำนาญกับการใชโปรแกรม Covel Draw จึงทำให้งานเสร็จช้า และออกมาไม่ได้มาตราฐาน ถ้าไม่ได้ทำบ่อยๆอาจทำให้ลืมและไม่สามารถทำได้
20/01/53
ถ่ายรูป ปริ้นบัตร ศูนย์ไข้เลือดออก
21/01/53
ตัดนามบัตรเลือกตั้งสหกรณ์
22/01/53
ถ่ายรูปนอกสถานที่ ร.ร.วัดแคทราย
25/01/53
- แก้ไขงานพี่ปัญญา
* เนื่องจากทำการ Save งาน โดยไม่ได้ใช้นามสกุล JPG จึงทำให้ Flie งานมีความใหญ่เกิน จึงต้องปรับเปลี่ยนนามสกุลใหม่ และตรวจสอบคำผิด ตกหล่น
- ติดบอร์ดนันทนาการ เรื่อง ศิลปะบำบัด
26/01/53
ทำกรอบรูปทำเนียบรุ่นผู้บริการ
*กรอบรูปทำจากพลาสวูด สีน้ำเงิน ซึ่งจะมีความคงทนเหมาะกับงานที่ ดูสง่า มั่นคง และใช้ได้นาน
27/01/53
ถ่ายรูปที่ศูนย์ไข้เลือดออก
28/01/53
- ทำกรอบรูปผู้บริหารเพิ่ม
- เขียนป้าย ขัอความ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2553
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
29/01/53
ถ่ายรูปที่ศูนย์ไข้เลือดออกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น