วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เหตุผลที่เลือกฝึกงาน หน่วยงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลราชบุรี

จากการฝึกทดลองปฏิบัติงาน 3 อาทิตย์ มีความรู้สึกว่า หน่วยงานนี้มีความน่าสนใจในการใช้กราฟิกมือ คือการเขียนป้ายผ้า ซึ่งดิฉันเป็นคนไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ และชอบงานที่เขียนด้วยมือ จึงเร่งเห็นว่าน่าจะได้ความรู้จากที่หน่วยงานแห่งนี้เพิ่ม จึงเลือกมาฝึกอีกครั้ง และจะเป็นการช่วยต่อยอดในการหางานทำต่อไปของดิฉันด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น