วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

25/11/52
งานที่รับมอบหมาย
ร่างป้ายผ้ากีฬา = ขนาด 300x100 เมตร เป็นป้ายผ้าขนาดใหญ่ต้องนำผ้ามาเย็บต่อกัน ร่างป้ายผ้าพื้นนี้ ที่ห้องประชุม 1 ซึ่งจะต้องขึงผ้าที่ละส่วนและหาจุดที่พอเหมาะในการตั้งเครื่องฉายที่เมื่อฉายแผ่นใสพอดี พอเหมาะกับผ้า และตั้งฉาก

26/11/52
งานที่ได้รับมอบหมาย
ถ่ายรูปนอกสถานที ร.ร. ท.1 เป็นการถ่ายรูปทำบัตร การปริ้นบัตรจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป

27/11/52
งานที่รับมอบหมาย
เขียนป้าผ้าวันเอดส์โลก (ต่อ)

30/11/52
งานที่รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า
- เขียนป้ายผ้ากีฬาเปตองและว่ายน้ำ

การร่าง และ การเขียน แตกต่างกัน คือ
* การร่าง คือ การฉายแผ่นใส (ซึ่งเป็นแบบ) ไปยังพื้นผ้าที่ขึงไว้โดยใช้ดินสอวัดเส้นและร่างตามแบบ
* การเขียน คือ การใช้พู่กันและสีเขียนตามตัวอักษรที่ร่างไว้
การร่างตัวอักษรก่อนจะช่วยลดข้อผิดพลาดและการตกหล่นของตัวอักษร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น